Velkommen til Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård og Flinki sykkelløyper. Flinki sykkelløyper er et pilotprosjekt i Rogaland. De første sykkelløypene er tegnet inn i kart, en app utviklet i samarbeid med Sandnes kommune .
 

Info til foreldre: Prosjektet skal motivere til mer sykling og øving i trafikken sammen med barna. Flotte familieturer i nærmiljøet som alle har tilgang til. Sandnes kommune har fått sine første 2 Flinki løyper i forbindelse med Sandnes sykkel – og aktivitetsgård. Målet er at alle skoler i Rogaland etter hvert får sin egen Flinki- løype.

HEI EG E FLINKI

Original logo ann.jpg
 • Facebook
 • Instagram
EXPLORER_edited.jpg

Last ned appen ArcGIS Explorer

Søk WebMap_SYKKEL

Eg e 11 år og e kjempeglae i å sykla. Derfor e det kjekt at eg kan ver på Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård. Då eg blei født så va det veldigt spesielt. Der e någen så seie at nordmenn blir fødde me ski på beinå, fordi nordmenn e så flinke på ski. Men nei, eg blei fødde med ein sykkel mellom beinå. Någen kan syns det e litt rart, men mor mi sa at då eg låg på stellebordet så sparka eg så møye, så det va den fysste sykkelen eg hadde. Eg har masse å fortella, men fyst og fremst ska eg informera deg koss Flinki kan hjelpa deg i trafikken når du e ude å sykle. Så e de mange kjekke ting me kan gjørr på sykkelen. Eg bruge sykkelen kver dag te alt eg ska på.

Hva er Flinki sykkelløyper? (se link)

Det er masse flotte ting å lera samen med FLINKI....

KRAV TIL SYKKELEN

Sykkel er definert som kjøretøy i Trafikkreglene, og det stilles en del krav til sykkelen. Det er påbudt med ringeklokke, reflekser og to separate bremser når du sykler på offentlig vei. Lys foran og bak er påbudt i mørket.
Finn ut om din sykkel tilfredsstiller kravene!

ØVELSER PÅ SYKKEL

vignetter.jpg

Her er flere ferdighetsøvelser som Flinki anbefaler.

(se linker)

vignetter3.jpg

ØVELSER I TRAFIKKEN

Lover og regler for syklister

Du som syklist er like mye en del av trafikken som andre kjøretøy. Det betyr at det finnes egne lover og regler du må forholde deg til når du sykler. Hold deg trygg og smart på sykkelen med oversikten over alle lover og regler som gjelder for syklister. Her får du også et par gode råd for hvordan du sykler mest mulig klokt og effektivt.

Til foreldre/forsatte: Her er 8 trafikale situasjoner som Flinki anbefaler at dere øver på i nærmiljøet sammen med barna. Gå gjennom lover og regler med barna hjemme først, før dere tar turen ut i en Flinki- løype. Forbered barna på et stopp langs løypen når en kommer til trafikale situasjoner som er merket av med røde prikker. Diskuter hva som er gjeldende regler, hva er trygge valg i gitt situasjon, hvilke farlige situasjoner kan oppstå og observer andre trafikanter.

 1. Gangfelt

 2. Sykling i kryss

 3. Ned fra fortau, sykkel- og gangsti

 4. Sykling på fortau
 5. Sykling på gang- og sykkelvei
 6. Passere buss eller bil som står parkert i gate/veikant
 7. Sykling i rundkjøring
 8. Sykling i veien
 9. Kryssing av parkeringsplass

LEK PÅ SYKKEL

vignetter2.jpg

DE 8 SYKKELVETTREGLER

SMARTE SYKLISTER…

- er synlige i trafikken

- gir tydelige tegn 

- ser andre trafikanter inn i øynene                           

- lytter til trafikken, ikke musikken            

- venter på grønt

- gir fotgjengerne førsterett på fortauet

- bruker lys i mørket

- bruker hjelm

De første 2 Flinki sykkelløyper finner du på kartlinken over. Disse løypene er midlertidig laget for bruk gjennom sommerferien for familier/ lag og foreninger. Ta deg en tur til Sandnes Sykkel - og Aktivitetsgård eller Varatun Bikepark og benytt anledningen til å teste ut en Flinki sykkelløype samtidig. Til høsten vil det bli laget og tegnet inn mange flere Flinki- løyper og målet er at alle skoler i hele Rogaland etter hvert skal få sin egen sykkelløype i nærmiljøet rundt skolen.

Takk for at du besøker siden til Flinki

 • Facebook
 • Instagram