top of page

9. KRYSSING AV PARKERINGSPLASS

Råd til deg / øv på: En parkeringsplass er ofte et uoversiktlig sted for syklende og det er mange ting som kan skje på kort tid. Biler som plutselig rygger ut fra parkeringsplassen, bildører som går opp, andre syklende og gående skjult bak parkerte biler og biler som skal inn og ut av parkeringsområdet. Tilpass farten og få god oversikt over hva som er i bevegelse og passer parkerte biler med god avstand i tilfelle bildør plutselig åpnes.

Til foreldre: Svært mange av oss krysser en parkeringsplass når vi er ute på sykkel og slik er det også for mange barn som sykler til skolen eller til trening om ettermiddagen/ kveld. Ta barna med til en parkeringsplass som dere vet at barna krysser over og diskuter hva en skal være spesielt oppmerksom på og hva som kan skje i denne situasjonen. Er det mulig å sykle rundt og utenom parkeringsplassen?

Veitrafikkloven §3: Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstår fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

 

Det er høyreregelen som gjelder for alle som befinner seg inne på en parkeringsplass. Videre så har de som rygger vikeplikt for alle andre trafikanter.

vignetter3.jpg
bottom of page