top of page

TIL FORELDRE

Bruk Flinki- sykkelløyper som en lærerik og morsom sykkeltur i nærmiljøet. Du finner kjekke ferdighetsøvelser og lek på sykkel som kan øves på underveis, samt mulighet til å trene på ulike trafikale situasjoner.

Flinki-løyper kan være en typisk familietur en søndag ettermiddag eller til hverdagsbruk når liten og stor trenger en luftetur med litt spenning, utfordring, lek og læring. Gode opplevelser på sykkel sammen med voksne, kan inspirere barna til å bruke sykkelen som fremkomstmiddel. Du finner mange kjekke øvelser på www.flinki.no

Det er foreldrene sitt ansvar å lære barnet å sykle, men skolen har også et ansvar for trafikkopplæring og lære elevene å ferdes på en trygg måte i nærmiljøet. Trygg Trafikk anbefaler foreldre å sykle sammen med barna, slik at de får gode ferdigheter, med balanse og bremsing. Men det å ferdes i blandet trafikk er en komplisert øvelse, her må man kunne trafikkregler, være oppmerksom og skjønne trafikkbildet. Barn har ikke fullt utviklet syn, hørsel og impulskontroll før de blir 10- 12 år. Det å øve sammen på sykkel i trafikken, kan sammenliknes med øvelseskjøring for bil, jo mer man sykler, dess bedre blir man. Stopp og snakk sammen om trafikale situasjoner, hva som er gode valg.

Du finner flere råd for foreldre om sykling på www.sykkeldyktig.no

bottom of page