top of page

TIL SKOLE/LÆRERE

Det er et nasjonalt mål at flere skal velge å bruke sykkelen både i skoletiden, til og fra skolen og i fritiden. Vi ønsker at elevene øves opp til gode ferdigheter og til å gjøre gode valg i trafikken. Et av kunnskapsmålene for skolen er at elevene skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter under vekslende årstider, der naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt. Flinki-sykkelløyper skal stimulere lærere og foreldre til å ta med barna ut på sykkeltur, og oppleve gleden ved å sykle. Det oppnås gjennom å øve på sykkelferdigheter, lære trafikkregler og øve på oppmerksomhet.

Hvordan lage og bruke en Flinki sykkelløype

 1. Bestill workshop med Gunn-Rita Dahle-Flesjå

  • Skoleledelse kaller inn Gunn-Rita og FAU, elevråd, kontaktlærere og skoleledelse til Workshop, ca. 1 skoletime  

  • Gjennomgang av konseptet, og hvordan Flinki-appen er bygd opp.

  • Drøft trasse for sykkelløype, og hvilke øvelser som passer i nærområdet.

  • Eventuelt befaring ute i området

  • Løypa legges så inn digitalt i kartet med aktuelle øvelser, og merkes på stolper langs veien ute, med klistermerker. (Kan gjøres i etterkant av workshop)

  • Dato for åpning av Flinki sykkelløype settes, kan planlegges med besøk av Gunn- Rita på åpningsdagen.
    

 2. Undervisning

  • Vi anbefaler sykkelopplæringskurs for lærere, slik at de får øve og føle seg tryggere i rollen i sykkelundervisningen og på sykkeltur med elevene. Kursene holdes på Sandnes sykkel og aktivitetsgård. Dato for kurs ser du her.

  •  Vi anbefaler å bruke læringsplattformen for sykkelopplæring i skolen: www.sykkeldyktig.no i undervisningen med klassen. Det gir større læringsutbytte i bruk av Flinki-løypa.

  • I forkant av Flinki sykkeltur, er det en fordel å gå gjennom løypa med elevene i klasserommet først. Se på kart, drøft trafikale situasjoner, og hvilke øvelser dere skal gå gjennom.

  • Legg inn sak om Flinki-sykkelløype i elevrådet og i FAU
    

 3. Åpning av Flinki sykkelløype

  • Forbered elever og foreldre i god tid før åpning av Flinki-sykkelløype: Skaff og se over sykkel, ta med hjelm.

  • Lærere gjør seg kjent med sykkelløpa og øvelsene på forhånd.

  • Noen skoler kjøper inn skolesykler. Vi kan ta med noen sykler til utlån på åpningsdagen.

  • Vi setter opp sykkelverksted for elevene sine sykler på åpningsdagen av løypa.

  • Gunn-Rita Dahle Flesjå kan delta på åpningsdagen.

  • Elever og lærere sykler løypa etter introduksjon på skoleplassen med Gunn- Rita.
    

 4. Bruk Flinki-løypen jevnt gjennom året! Delta i KONKURRANSE

bottom of page