top of page

2. SYKLING I KRYSS

Øvelse: Velg et kryss i en mindre trafikkert og oversiktlig gate i nærmiljøet ditt. Øv på å se over skulder og gi tydelige tegn. Riktig plassering er viktig når en svinger til høyre eller venstre. Hvor skal en plassere seg når en ønsker å sykle rett frem? Hva kan skape en farlig situasjon? Er det noe som hindrer god sikt?

Til foreldre: Øv med barna – det handler mye om å være en god rollemodell for dem. Hva er trygge valg i et kryss? Stopp gjerne foran krysset for å få god oversikt.

Råd til deg: De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre. Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg og ikke plutselig svinger til høyre. Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Vær sikker på at disse har sett deg og viker for deg. Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Det er også viktig å sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik også for møtende trafikk.

 

Trygg Trafikk anbefaler: Bruk helst gangfelt på høyre side og ta en «stor» venstresving. Det er helt klart det tryggeste valget.

 

Loven sier: Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre kjørende, med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering. I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy foran kryss.

vignetter3.jpg
bottom of page