top of page

1. GANGFELT

Øvelse: Øv i gangfelt både med og uten sykkel. Hvilke regler gjelder for gående? Hvilke regler gjelder for syklende? Hva må en være oppmerksom på? Hva vil det si å få øyenkontakt med andre trafikanter?

Til foreldre: Diskuter med barna hva som er et trygt valg når en skal krysse i gangfelt. Øv med barna å komme på sykkelen igjen uten å vingle. Hva er utfordringen med gangfeltet hvor du befinner deg nå?

Loven sier: Det er tillatt å sykle over gangfelt, men husk at bilistene ikke har vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående der bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den.

vignetter3.jpg
bottom of page