top of page

3. NED FRA FORTAU, SYKKEL- OG GANGSTI

Øvelse: Skal du ned fra fortauskant fordi du skal krysse veien eller ut i kjørebanen av andre grunner, husk å se over skulderen for å forsikre deg om at du har fri bane. Det er du som syklist som har vikeplikt for alle andre trafikanter.

 

Til foreldre: Mange barn skifter ofte fra fortau og ned i veibanen og opp igjen. Snakk med barna hvilke farer de utsetter seg for og hvilke situasjoner som kan oppstå når en ferdes på denne måten.

 

Råd til deg: Tilpass fart, vær oppmerksom og stopp gjerne før du kjører ned fra fortau og ut i kjørebanen.

 

Loven sier: Dersom du som syklist kommer fra fortau/ gang- og sykkelvei, har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

vignetter3.jpg
bottom of page