top of page

4. SYKLING PÅ FORTAU

Råd til deg/øv på: Vær spesielt oppmerksom når du passerer inn- og utkjørsler til eiendommer, eller kjøreporter inn til bygårder. Som syklist kan du komme brått på bilister her. Du bør ikke bruke ringeklokka for å be de gående slippe deg frem på fortau, i og med at dette arealet først og fremst er for de gående.

Hva kan hindre sikt når en sykler på fortau?

 

Til foreldre: Ta det rolig på fortau. Vi vil heller komme trygt frem og unngå ulykker. En tydelig tendens blant barn og unge er at de veksler raskt mellom på og ned fra fortau uten å se seg for. Hva farer utsetter barna seg for i denne sammenheng? Husk at som syklende på fortau, sykler du på gående sine premisser.

Loven sier: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet. Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse veien, har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

vignetter3.jpg
bottom of page