top of page

5. SYKLING PÅ GANG- OG SYKKELVEI

Råd til deg/øv på: På gang- og sykkelvei bør syklister og gående ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger. Syklister må ta hensyn til gående og passere i god avstand og lav nok hastighet.

Til foreldre: Hovedregel sier at vi skal gå til venstre og sykle på høyre. Velg høyre dersom det føles tryggere når du går. Hvor det er merket for syklende og gående er det enkelt å vite hvilken side en skal gå og sykle på. Diskuter ulike situasjoner med barna når en ferdes på gang – og sykkelvei.

Loven sier: Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra kjørebanen. Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs en forkjørsvei. Men du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område. Det samme gjelder kjørende som skal inn på slikt område.

vignetter3.jpg
bottom of page