top of page

6. PASSERE BUSS ELLER BIL SOM
STÅR PARKERT I GATE/VEIKANT

Øvelse: Øv på passering av parkert bil i en mindre trafikkert og oversiktlig gate. Dersom en kan passere på innsiden av bilen på fortau eller gang – og sykkelvei, så anbefales det. Dersom en må ut i veibanen, se over skulder før en svinger ut i veibanen. Se alltid etter møtende trafikk og hold nok avstand til bilen som står parkert til at bildør kan åpnes plutselig. Gi klare tegn når du skal passere en parkert bil på venstre side før du kjører ut i veibanen. Ved passering av stort kjøretøy som buss/lastebil, ser en ikke over eller gjennom kjøretøy med tanke på møtende trafikk. I smale gater så kan dette medføre farlige situasjoner, så vær ekstra oppmerksom når du skal passere parkerte kjøretøy som f.eks. en buss.

Til foreldre: Øv på dette med barna i en oversiktlig og lite trafikkert gate. Diskuter med barna mulige situasjoner som kan oppstå. Hvor kan det komme andre trafikanter fra som en skal være oppmerksom på? Hva hindrer god sikt? Er bil/ buss parkert for en lengre periode eller kun for å sette av passasjerer?

vignetter3.jpg
bottom of page