top of page

8. SYKLING I VEIEN

Råd til deg / øv på: Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig. Unngå å ligge i bilens blindsone. Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring. Vær oppmerksom på parkerte biler, hvor bildører plutselig kan åpne seg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler. Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.

Til foreldre: Bruk helst gang- og sykkelvei hvor det lar seg gjøre. Øv med barna i lite trafikkerte gater. Diskuter med barna hva en blindsone er. Praktisk forsøk når bilen din står parkert. Plasser en person i blindsone og la barn sitte i førersetet og se i sidespeil.
Se og bli sett. Barn har ikke like god sikt som oss voksne. Øv på at barn står på hver sin side i et kryss. Ser de hverandre? Hva hindrer sikt når en sykler langs veien?
Stopp i et kryss med barna og bare observer hva som skjer i trafikken. Diskuter det som utspiller seg like fremfor dere.

Loven sier: Når du sykler på veien har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene, blant annet ved å sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og for gående i gangfelt.  Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiens skulder.

vignetter3.jpg
bottom of page