top of page

BREMSEØVELSER 

(gammel grusbane er ideelt for både klasser og familie)

  1. Bremse i nedoverbakke. Velg en slak asfaltbakke hvor en strek/ merke nederst i bakken viser hvor en skal bremse og stoppe helt opp uten å sladde/ skrense. Start med liten fart de første gangene og øk litt etter hvert som en føler seg tryggere. Bruk begge bremser samtidig. Husk vekten bakover på sykkelen når en trener på denne ferdigheten. Det er enklest å få til med å stå på pedalene, en pedal foran og en bak (ikke en oppe og en nede) slik at en kan trekke rumpa og overkroppen bakover på sykkelen. Se film. 

  2. Bremse på flat grus. Lag en strek i grusen hvor du skal starte å bremse. Ha litt fart på sykkelen inn mot streken hvor en skal starte nedbremsing. Først med kun bak- bremsen, deretter med kun for- bremsen.. Til slutt med begge bremsene samtidig. Da skal forhjul stoppe nærmest mulig streken. HUSK! Få vekten bakover på sykkelen i det en skal bremse. Se film.

  3. «Sladde» / skrense på sykkelen. Klarer du sladde på sykkelen både til høyre og til venstre? Her bruker vi kun bakbremsen. For å få til en skikkelig skrens så hjelper det å flytte kroppsvekten fremover på sykkelen slik at bakhjulet har mindre vekt. Ta gjerne en fot ut til siden som kan hjelpe til når du skrenser. Den andre foten/ pedalen må være nede i det en drar inn kun bakbremsen. Se film.

  4. Brems / skrens 180 grader (løs grusbane er ideelt). Klarer du denne sladden uten å ta ned fot og sykle samme retningen tilbake. Prøv først med en fot til siden for å kunne støtte opp når du sladder. Etter hvert som du blir tryggere og litt mer vågal, så kan du klare å sladde helt rundt og sykle samme retning tilbake til startposisjon. Se film.

  5. Brems på signal (plystring/ fløyte). Er dere flere ute på tur så kan dere sykle rundt og rundt grusbanen i god fart. Evt sykle frem og tilbake. Brems kun på signal.
    Se film.

  6. Bråbrems… og balanser. Spurt mot en oppmerket strek i grusen, balanser og stå helt rolig i 1-3 sekund uten fot i bakken – trø videre. Denne øvelsen kan gjøres på ulike måter, både med å lage flere streker på banen/ området. Start i ene enden av banen og spurt mot første strek, stå rolig og balanser i 1-3 sekunder uten fot i bakken, spurt mot neste strek og gjenta øvelse. Kan også gjennomføres ved å sykle rundt i ringe langs hele banen og merke inn flere streker både på langsidene og kortsidene. Se film.

 

NB! Husk at når en øver på bremsing så skal en trekke kroppsvekten bakover på sykkelen. En løfter rumpa fra setet og trekker seg litt bakover. Beina skal stå vannrett på pedalene (en foran og en bak), ikke en pedal oppe og en nede.

vignetter.jpg
bottom of page